Het doel en de missie

Stichting Uitwisseling is sinds 2012 een zelfstandig onderdeel van Vonk (voorheen Clusius College). Het CvB van Vonk is ook het bestuur van SUSP.

Het doel van het stageprogramma van Stichting Uitwisseling, dat in 1949 werd gesteld, is jonge mensen, en in het bijzonder jonge boeren, tuinders, oftewel agrarische ondernemers, begrip en respect voor andere culturen, leefwijzen en godsdiensten te laten verkrijgen door middel van een internationale stage waarin zij kennis maken met verschillende bevolkingsgroepen.

Achterliggende gedachte was en is nog steeds dat door internationale uitwisseling het begrip over en weer in de wereld toe zou nemen en dat toekomstige agrarische ondernemers en werknemers voor hun oriëntatie, hun ondernemerschap en persoonlijkheidsontwikkeling een belangrijke stimulans tijdens de uitwisseling ondergaan.

Bijzonder is ook dat altijd de uitwisseling op gezinsniveau én op praktijkniveau gebeurt: de echte samenleving meemaken, de gewone familiesituaties, en het zien dat een bedrijf wel onder andere omstandigheden werkt maar vaak vanuit dezelfde principes en tradities als in de ‘eigen’ omgeving. Op het gastbedrijf betekent de aanwezigheid van een stagiaire uit een ander land voor het gezin een dagelijks contact met een ander deel van de wereld via een jongere met belangstelling voor het werk dat op het bedrijf wordt gedaan en die ook bereid is met enthousiasme de handen uit de mouwen te steken.

Dit aspect is na bijna 75 jaar nog altijd actueel en belangrijk!

De missie van SUSP is jongeren door middel van een internationale praktijkstage kennis te laten verwerven van de voor hun opleiding vereiste vaardigheden en werkwijzen en daarbij kennis te laten maken met andere culturen. Hierdoor leren zij werken in een internationaal georiënteerde samenleving/wereld en omgaan met verschillende culturen.

“Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand”