Activiteiten van de Stichting Uitwisseling

 

Introductiebijeenkomst: ca. elke 5 weken vindt er een verplichte introductie bijeenkomst plaats in Alkmaar. Alle net aangekomen stagiaires worden voor deze dag uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze de mogelijkheid om andere stagiaires te leren kennen en vertegenwoordigers van Stichting Uitwisseling te ontmoeten. Er zal een uitleg plaatsvinden over alle procedures die ze in Nederland moeten doorlopen, uren, vergoedingen en er zal algemene informatie over (de cultuur in) Nederland gegeven worden. Voorafgaand aan deze bijeenkomst neemt SUSP contact op met het stagebedrijf om te overleggen hoe het tot dan toe is gegaan, of er specifieke aandacht moet worden geschonken aan de stagiair, enz.

Voorbereidingsbijeenkomst: iedereen die via TOP naar Amerika gaat, wordt uitgenodigd voor een verplichte voorbereidingsbijeenkomst. Als het kan op het kantoor van SUSP in Alkmaar en anders online. De werkzaamheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een werkvergunning voor Amerika vragen specifieke kennis en expertise. Gelukkig heeft Stichting Uitwisseling (SUSP) die kennis in huis. Zo kunnen wij helpen bij het op de juiste wijze regelen van de benodigde papieren én zorgen we ervoor dat jij en alle andere deelnemers in Amerika door onze partners worden begeleid, zodat iedereen goed voorbereid op reis kan. 


Midpoint: Als het mogelijk is wordt een zogenaamde optionele midpoint-meeting georganiseerd. Alle buitenlandse stagiaires die dan in Nederland zijn ontvangen hiervoor een uitnodiging, zodat een zeer internationaal gezelschap deelneemt. De midpoint-meeting is een bijeenkomst van meer dagen met agrarische en culturele excursies, sportieve en feestelijke activiteiten. De Stichting gebruikt een dagdeel voor evaluatiegesprekken. De stagiairs worden tijdens deze dagen ondergebracht in een hostel. De kosten hiervoor moeten zij zelf betalen. De reacties van de stagiairs op deze bijeenkomsten zijn doorgaans uiterst positief. Wij verwachten daarom dat u de stagiair zult stimuleren deel te nemen.

Naast praktijkstages organiseert SUSP ook af en toe studiereizen op maat en faciliteert zij onderwijsinstellingen bij het verwezenlijken van projecten binnen het Erasmus+ EU actieprogramma.