Via ons internationale netwerk komen elk jaar studenten uit meer dan 30 verschillende landen naar Nederland om een praktijkstage te doorlopen.

SUSP heeft rond de driehonderd Nederlandse bedrijven in haar bestand, waar stagiaires uit het buitenland kunnen worden geplaatst voor een praktijkstage. De duur van de stages varieert van 6 weken tot een jaar.

Voor het kunnen plaatsen van buitenlandse stagair(e)s zijn voldoende en goede stagebedrijven in verschillende sectoren van groot belang. SUSP ondersteunt en ‘ontzorgt’ de bedrijven door :
  • Selectie en intake van deelnemers
  • Contacten met buitenlandse onderwijsinstellingen
  • Aanvragen TWV, inreisvisum, zorgverzekering, enz
  • Begeleiding studenten
  • Begeleiding stagebedrijven
  • Vervullen vangnetfunctie, denk aan hulp bij problemen

Bij dit alles volgen wij de strikte kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving.

SUSP ontvangt de aanmeldingen van studenten van buitenlandse agrarische onderwijsinstellingen voor een praktijkstage via haar partnerorganisatie. Deze studenten zijn tussen de 18 en 26 jaar oud, goed opgeleid, gemotiveerd en in staat in het Engels te communiceren. De partnerorganisaties doen de voorselectie en helpen de deelnemers bij het in orde maken van de benodigde documenten. De selectie vindt plaats door de partner in het buitenland op basis van door SUSP opgestelde criteria. SUSP regelt voor de deelnemer en de stagebedrijven alle benodigde papieren, zoals een tewerkstellingsvergunning, inreisvisum en de zorgverzekering. Tijdens de stage wordt contact onderhouden met zowel stagebieder als stagiair(e).

Op een verplicht bij te wonen introductiedag aan het begin van de stage ontmoet SUSP de deelnemers en verstrekt informatie over alle aspecten van het stageprogramma. Ook wordt een midpoint bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers. Met vele stagebieders wordt al jaren gewerkt. Zij vinden het leuk en interessant om op deze manier kennis te maken met andere culturen en werkwijzen en dragen graag hun kennis over aan een buitenlandse jongere.
Goede leerbedrijven zijn altijd welkom en nodigen wij uit contact op te nemen. Onze medewerkers zijn graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

Bel voor meer info stuur een email aan: inbound@susp.nl